Get Adobe Flash player

การสมาทานสปทานจาริกังคะ

(๔) การสมาทานสปทานจาริกังคะ

      ภิกษุสปทานจาริกังคะ พึงสมาทานธุดงค์ด้วยคำว่า

                   (๑) โลลุปจารํ ปฏิกฺขิปามิ (ข้าเจ้างดการเที่ยวบิณฑบาตโดยละโมบเสีย) หรือ

                   (๒) สปทานจาริกงฺคํ สมาทิยามิ (ข้าเจ้าสมาทานวัตรแห่งภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับเรือนปกติ)

 

วิธีปฏิบัติ

      ภิกษุสปทานจาริกะ พึงหยุดยืนที่ประตูบ้านกำหนดดูความปลอดภัยจากอันตรายเสียก่อน หากตรอกหรือบ้านใดมีอันตราย จะละไปที่อื่นก็สมควร เมื่อไม่ได้โภชนะสักนิดหน่อยที่ประตู ที่ตรอก หรือที่บ้านใดให้คิดเสียว่าที่นั่นไม่ใช่บ้าน แล้วไปที่อื่น แต่ถ้าเธอได้โภชนะนิดหน่อยแล้วจะละที่นั่นไปเสีย ย่อมไม่สมควร

      ภิกษุถึงเข้าไปหมู่บ้านก่อนเวลาอาหาร เพราะเมื่อไม่ได้อาหารที่หมู่บ้านนี้แล้วไปในที่อื่นได้ทันเวลา อาหารของชาวบ้าน ถ้าชาวบ้านมาถวายทานในวัด หรือในระหว่างทางก็มีผู้ถวาย ก็สมควรรับได้ เมื่อเดินทางไปบิณฑบาตระวังอย่าเลยบ้านที่การภิกขาจารไปเสีย หากไม่ได้อาหารเลยหรือได้ก็นิดหนึ่ง พึงเที่ยวไปตามลำดับบ้านต่อไป

 

ประเภทแห่งสปทานจาริกภิกษุ

      กล่าวโดยประเภทแล้ว ภิกษุสปทานจาริกะก็มี ๓ จำพวก คือ

                   ผู้ถืออย่างสูงย่อมไม่รับภิกษาที่เขานำมาถวายทุกรูปแบ เว้นเสียแต่ขณะที่ยืนคอยรับบาตรอยู่นั้น มีใครนำอาหารเข้าไปถวายพอดี ก็สมควรรับได้ ในธุดงค์ข้อนี้ผู้ถืออย่างสูงเสมอกับพระมหากัสสปเถระหามีไม่ ถึงกระนั้น พระเถระยังรับบาตรจากท้าวสักกะเช่นกัน

                   ภิกษุผู้ถือปานกลาง ย่อมรับภิกษาที่ชาวบ้านถวายจากบ้านไปไหนก็ได้ แม้แต่เวลากลับก็ยังรับได้ เพียงแต่ไม่นั่งคอยรับนิมนต์เพื่อฉันอาหารในวันนั้นเลย อนึ่ง การไม่นั่งคอยรับภิกษาเช่นนี้ ชื่อว่าอนุโลมตามภิกษุปิณฑปาติกะอย่างสูง

                   ผู้ถืออย่างเพลา ย่อมนั่งคอยรับภิกษาในวันนั้นก็ได้

 

ความแตกและอานิสงส์แห่งสปทานจาริกังคะ

      ธุดงค์ของพระสปทานจาริกะทั้ง ๓ จำพวกนี้ ย่อมแตกสลายหรือหมดสภาพ เพราะการเที่ยวไปด้วยความละโมบเกิดขึ้นในลักษณะดังกล่าว

      ส่วนอานิสงส์ย่อมมีปรากฏดังต่อไปนี้

                   (๑) เป็นผู้ใหม่ในตระกูลตลอดเวลา

                   (๒) มีจิตไม่ติดข้องดั่งดวงจันทร์

                   (๓) ละความตระหนี่ในญาติโยม

                   (๔) ได้อนุเคราะห์ญาติโยมเท่ากัน

                   (๕) ไม่มีโทษแก่ตนเอง

                   (๖) ไม่ต้องจ้องคอยฟังชื่อในการนิมนต์

                   (๗) ไม่ต้องการอาหารที่นำมาเฉพาะตัว

                   (๘) มีความประพฤติสมควรแก่ธุดงค์ เช่น ความมักน้อย เป็นต้น

      ภิกษุสปทานจารีในศาสนานี้ เป็นผู้มีจิตไม่ติดข้องดั่งดวงจันทร์เป็นผู้ใหม่ในตระกูลเสมอ ไม่ตระหนี่ตระกูล เป็นผู้อนุเคราะห์ทายกโดยเท่าเทียมกัน ปลอดภัยจากข้อกล่าวหาแก่ตนเอง เมื่อผู้มปัญหาหวังเที่ยวไปโดยเสรี พึงละการเที่ยวไปโดยความละโมบแล้วเที่ยวไปบิณฑบาตตามลำดับเรือนต่อไป.

 

(คัดลอกจากหนังสือ คัมภีร์วิสุทธิมรรค สำหรับประชาชน)

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003434090
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1107
1635
9960
11332
31860
58267
3434090

Forecast Today
2424

9.94%
31.71%
3.53%
2.26%
0.04%
52.52%
Online (15 minutes ago):35

Your IP:3.95.23.35

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 126 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.