Get Adobe Flash player

๑.๑๑ กาพย์พรหมคีติ

        กาพย์พรหมคีติ เป็นกาพย์ที่มีลักษณะดังเสียงขับร้องของพรหม (ไพเราะ) ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า

                      ปญฺจเม อฏฺฐเม ฐาเน          เทฺว สรา โหนฺติ เต สมา,

                      เอกาทสโสฬสสุ                 ฐิตา ทุเว สรา สมา,

                      พาวีสาย จ เตตฺตึส-            อฏฺฐตฺตึสาสุ เต ตโย

                      สตฺตวีสาย ตึสาย               ฐิตา เทฺว สมกา สิยุํ

                      ยสฺมึ ลกฺขณมิทญฺเจ            พฺรหฺมคีติ ปวุจฺจติ

        แปลว่า “สระ ๒ ตัว คือ ที่ ๕ กับที่ ๘, ที่ ๑๑ กับที่ ๑๖, ที่ ๒๒ กับที่ ๓๓ กับที่ ๓๘, ที่ ๒๗ กับที่ ๓๐ เสมอกัน หากกาพย์ใดมีลักษณะเช่นนี้ กาพย์นั้นชื่อว่า “พรหมคีติ”

        จึงถือเอาความได้ว่า กาพย์พรหมคีติ บทหนึ่งมี ๔ บาท ๆ ละ ๒ วรรค รวม ๔๔ คำ มีสัมผัสเป็นคู่ ๆ ดังกว่าวแล้ว เฉพาะคำสุดท้ายของบาทที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยังคำที่พร้อมจะรับในบทที่จะแต่งต่อไป มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้

กาพย์พรหมคีติ กาพย์พรหมคีติ

 

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

002559283
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
906
3071
7131
13150
39671
68372
2559283

Forecast Today
2184

13.30%
24.55%
4.20%
2.73%
0.03%
55.19%
Online (15 minutes ago):28

Your IP:54.227.48.147

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 28 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.