Get Adobe Flash player

๑.๑๕ กาพย์กากคติ

        กาพย์กากคติ เป็นกาพย์ที่มีลักษณะเหมือนกาบิน (กาเหิน) ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า

                      จตุตฺเถ อฏฺฐเม ฐาเน           โหนฺติ ทุเว สรา สมา

                      ทฺวาทสเม วีสติยา              จตุวีสติยา ตโย

                      โสฬสอฏฺฐารเสสุ               ฐิตา ทุเว สรา สมา,

                      อฏฺฐวีสติยา ฐาเน              จตฺตาฬีสาย ฐานเก

                      อฏฺฐตาฬีส ทฺวิปญฺญาส        จตฺตาโร จ สรา สมา

                      ทฺวตฺตึสาย ฉตฺตึสาย           ฐิตา ทุเว สรา สมา

                      จตุตาฬีสฉตฺตาฬีสฏฺ-           ฐาเนสุ เทฺว สรา สมา

                      ยสฺมึ ลกฺขณมิทญฺเจ            กากคตีติ วุจฺจติ

 

        แปลว่า “สระ ๒ ตัว คือ ตัวที่ ๔ กับที่ ๘, สระ ๓ ตัว คือ ตัวที่ ๑๒ กับ ๒๐ กับ ๒๔, สระ ๒ ตัว คือ ตัวที่ ๑๖ กับที่ ๑๘, สระ ๔ ตัว คือ ตัวที่ ๒๘ กับที่ ๔๐, ที่ ๔๘ กับที่ ๕๒, สระ ๒ ตัว คือ ตัวที่ ๓๒ กับที่ ๓๖, ที่ ๔๔ กับที่ ๔๖ เสมอกัน หากในกาพย์ใดมีลักษณะเช่นนี้ กาพย์นั้นชื่อว่า “กากคติ”

        จึงถือเอาความได้ว่า กาพย์มหาตุรังคธาวี บทหนึ่งมี ๔ บาท รวม ๕๖ คำ มีสัมผัสดังกล่าวแล้ว เฉพาะคำสุดท้ายของบาทที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยังคำที่พร้อมจะรับในบทที่จะแต่งต่อไป มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้

 กาพย์กากคติ

 

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003494463
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
30
3383
8526
12772
40812
51421
3494463

Forecast Today
4200

9.75%
32.03%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):31

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 88 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.