Get Adobe Flash player

๓.๔ กลอนเพลงปฏิพากย์

      กลอนเพลงปฏิพากย์ หรือบางท่านใช้ว่า กลอนเพลงปฏิพาทย์ ก็มี เป็นกลอนที่มีลักษณะพิเศษกว่าที่กล่าวมา เพราะเป็นกลอนปฏิภาณกวี โดยมีลักษณะแบบกลอนสด ซึ่งกล่าวโต้ตอบกันระหว่างบุคคล หรือแบบร้องขอความรักใคร่, ความเห็นใจ หรือร้องขอแบบอธิษฐาน ร้องเดี่ยวชมโฉม เกี้ยวพาราสี แสดงถึงความบนบาน แม้เป็นกลอนเฉพาะท้องถิ่น ก็แสดงถึงความสามารถของผู้แต่งชนิดมีลักษณะละม้ายคล้ายคลึงกัน ลักษณะบทกลอนและจำนวนคำที่ใช้ ก็กำหนดไว้กว้าง ไม่ชัดเจนใด ๆ เพราะการปฏิภาณโวหารกำหนดจำกัดได้ยาก สุดแต่กลอนจะพาไป เพราะฉะนั้น กลอนเพลงปฏิพากย์จึงใช้เพลงถึง ๑๕ ชนิด คือ เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงปรบไก่ เพลงแห่นาค เพลงพิษฐาน (อธิษฐาน) เพลงชาวไร่หรือระบำชาวไร่ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัย เพลงโคราชหรือเพลงตะวันออก เพลงรำอีแซว เพลงลิเก เพลงลำตัด เพลงแหล่เทศน์หรือกลอนเทศน์ และเพลงขอทาน ทั้ง ๑๕ เพลงนี้ บางเพลงมีสร้อยสลับหลายอย่างและมีทำนองโดยเฉพาะ แต่ยกไว้ จะกล่าวเฉพาะจำนวนคำ พร้อมการสัมผัสเพลงต่าง ๆ ที่กำหนดคำสุดท้ายของวรรคคี่ที่ส่งสัมผัสไปยังวรรคคู่ ที่ ๒ หรือที่ ๒ หรือ ๓ หมายถึงการนับตัวสุดท้ายของวรรคคู่เข้ามา เพราะต้องเหลือท้ายวรรคคู่ ๒ บ้าง ๓ บ้าง มีแผนผังและตัวอย่างเท่านั้นดังต่อไปนี้

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003494488
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
55
3383
8551
12772
40837
51421
3494488

Forecast Today
4248

9.75%
32.03%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):39

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 116 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.