Get Adobe Flash player

พระสนิทสมณคุณ (เงิน)

(๓ ปี, พ.ศ.๒๔๕๔-พ.ศ.๒๔๕๖)

 

        ท่านมีนามเดิมว่า เงิน ฉายา ธมฺมปญฺโญ  มีชาติภูมิอยู่จังหวัดพระตะบอง ซึ่งจังหวัดนี้แต่เดิมอยู่ในความปกครองของประเทศสยาม เกิดวันจันทร์  เดือน ๓  แรม ๗ ค่ำ  ปีฉลู  พ.ศ. ๒๓๙๖   บิดาชื่ออินทร์ มารดาชื่ออิ่ม  เป็นสหชาตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานทักษิณานุปทานในงานเฉลิมพระชนม์พรรษาครบรอบมาทุกคราว  ท่านอุปสมบทที่วัดนะรา โดยมีพระธรรมวงศาจารย์ (คุง) เป็นพระอุปัชฌาย์

        พระสนิทสมณคุณ เริ่มเรียนอักขระสมัยในสำนักพระธรรมโกษา วัดนรา ในเมืองพระตระบอง แต่อายุ ๘ ปี ครั้งอายุ ๑๕ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร โดยมีพระธรรมวงศา เป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมในกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๐ ในรัชกาลที่ ๕ ได้อุปสมบทที่วัดอรุณราชวราราม โดยมี พระธรรมเจดีย์ (ทอง) วัดอรุณราชวราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปริยัติบัณฑิตย์ (ครุฑ) วัดกัลยาณมิตร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสาธุศีลสังวร (พึ่ง) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับอุปการะของเจ้าคุณพระไอยิกามา ในเวลาเล่าเรียนได้ศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนัก พระธรรมปรีชา (ทิม) หลวงราชาภิรมย์ (ต่าย) และอาจารย์คง แล้วเข้าแปลพระปริยัติธรรม ที่ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้ง ๑ แปลได้ ๒ ประโยค แต่ตกประโยค ๓ จึงหาได้เป็นเปรียญไม่ ครั้นจำพรรษาอยู่ที่วัดอรุณราชวราราม ๑๑ พรรษาแล้วต่อมา พระยาคธาธรธรณินทร์ ว่าราชการเมืองพระตะบอง ได้ชักชวนให้ไปอยู่เมืองพระตะบองด้วยกัน ท่านจึงตกลงไปอยู่เมืองพระตะบองแล้วไปจำพรรษาอยู่วัดอินทราธิบดีหลายพรรษา

 ครั้นเมื่อปีเถาะ จ.ศ. ๑๒๕๓ พ.ศ. ๒๔๓๔ ร.ศ. ๑๑๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น “พระครูปัญญาคทาวุธ” ตำแหน่งเจ้าคณะเมืองพระตะบอง กลับออกไปอยู่เมืองพระตะบอง แล้วเลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะที่ พระปัญญาคทาวุธ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๔๐

        เมื่อจัดการคณะสงฆ์มณฑลบูรพาโปรดให้ พระอุดรคณารักษ์ (ชุ่ม) วัดพระเชตุพนฯ เป็นเจ้าคณะมณฑล จึงโปรดให้ พระปัญญาคทาวุธ เป็น พระสนิทสมณคุณ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าคณะมณฑล  ครั้นเมื่อกรุงสยามทำหนังสือสัญญากับฝรั่งเศสคืนเมืองพระตะบอง เสียมราฐให้แก่กรุงกัมพูชา จึงอพยพเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ ณ วัดพระเชตุพนฯ ได้รับนิตยภัตเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ ๑๒ บาท จวบจนปี พ.ศ. ๒๔๕๔ สมัยรัชกาลที่ ๖ โปรดให้มาครองวัดโมลีโลกยาราม  

        พระสนิทสมณคุณ ได้ศึกษาวิชาแพทย์มาแต่เดิม จึงมีชื่อเสียงในทางแพทย์มาตั้งแต่ก่อนเป็นพระครู แต่ยังไม่ทราบกันแพร่หลายนัก จนเมื่อมาครองวัดโมลีโลกยาราม ชื่อเสียงจึงโด่งดังด้วยปรากฏว่าสามารถจะรักษาโรคซึ่งหมออื่นทั้งหมอฝรั่งและหมอไทยทิ้งเสียแล้ว ให้กลับหายได้หลายราย ก็มีผู้นับถือในทางแพทย์มากขึ้นโดยลำดับ มีผู้นิมนต์ไปรักษาไข้เสมอมิได้ขาด ปัจจัยค่ารักษาโรคที่มีผู้ศรัทธาบูชาคุณถวายมา แม้นจะมากน้อยเท่าใด ก็มิได้สะสมไว้ใช้สอยเป็นส่วนตน มีแต่ขวนขวายในการปฏิสังขรณ์วัดโมลีโลกยาราม สิ่งใดที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ให้กลับคืนดีได้แทบทั่วทั้งพระอาราม จึงเป็นเหตุให้มีผู้เลื่อมใสในความประพฤติของท่านมากยิ่งขึ้น

        พระสนิทสมณคุณ ป่วยเป็นโรคภายในเรื้อรังมานาน แต่ยังมีความอุตสาหะไปรักษาผู้อื่นเสมอ ๆ จนถึง พ.ศ. ๒๔๖๓ นี้ อาการหนักขึ้นเรื่อยๆ จนเมื่อเดือนพฤษภาคม อาการทรุดลงโดยลำดับ ได้ถึงมรณภาพเมื่อวันอาทิตย์ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ สิริอายุได้ ๖๘ ปี ตามความในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๓๗ หน้า ๖๗๕ ว่า

        “พระสนิทสมณคุณ (งิน) เจ้าอาวาสวัดโมลีโลก อายุ ๖๘ ปี อาพาธเปนโรคชรา ถึงมรณภาพ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๓”

 

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003431046
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1721
1547
6916
11332
28816
58267
3431046

Forecast Today
3120

9.95%
31.68%
3.53%
2.26%
0.04%
52.54%
Online (15 minutes ago):46

Your IP:54.90.86.231

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 71 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.