Get Adobe Flash player

ส่วนที่ ๑

หนังสือราชการ

 

          ก่อนที่จะพูดถึงชนิดของหนังสือราชการ  ขอให้ความหมายของถ้อยคำโดยสังเขป

                   ๑.  เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทนคำพูด  ชื่อว่า  หนังสือ

                   ๒.  งานของประเทศหรือของพระเจ้าแผ่นดิน  ชื่อว่า  ราชการ

                   ๓.  หนังสือซึ่งเป็นหลักฐานเกี่ยวกับงานของประเทศ     หรือของพระเจ้าแผ่นดิน หรือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ  ชื่อว่า  หนังสือราชการ

                   ๔.  งานของคณะสงฆ์  ชื่อว่า  การคณะสงฆ์

                   ๕. หนังสือซึ่งเป็นหลักฐานเกี่ยวกับงานของคณะสงฆ์ หรือเอกสารที่เป็นหลักฐานในการคณะสงฆ์  ชื่อว่า  หนังสือการคณะสงฆ์

 
หนังสือราชการนั้น  แยกโดยลักษณะเป็น ๕ คือ

                   ๑.  หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ

                   ๒.  หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด      ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ    หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก

                   ๓.  หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ   หรือที่บุคคลภายนอก มีมาถึงส่วนราชการ

                   ๔.  เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ

                   ๕. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ 

 

            ส่วนหนังสือการคณะสงฆ์  พึงทราบตามลักษณะทั้ง ๕ นี้  โดยอนุโลม          

หนังสือราชการ  แยกโดยชนิดมี ๖  คือ

                   ๑.  หนังสือภายนอก             ๒.  หนังสือภายใน

                   ๓.  หนังสือประทับตรา                   ๔.  หนังสือสั่งการ

                   ๕.  หนังสือประชาสัมพันธ์

                   ๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

หนังสือการคณะสงฆ์  พึงอนุโลมตามหนังสือราชการทั้ง ๖ นี้

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

002301684
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
132
2030
6792
20919
47343
88934
2301684

Forecast Today
2808

14.36%
22.25%
4.61%
3.04%
0.02%
55.72%
Online (15 minutes ago):63

Your IP:54.166.199.178

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 63 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.