Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๒

หนังสือภายใน

 

          หนังสือภายใน คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก ใช้ติดต่อในกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือในจังหวัดเดียวกัน

          ส่วนในทางการคณะสงฆ์   หนังสือภายใน  คือ  หนังสือติดต่อการคณะสงฆ์ที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก ใช้เฉพาะหน่วยงานในสังกัดเดียวกัน หรือสำนักงานเดียวกัน

การปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน  มีชั้นผู้ปกครอง  ๖  คือ ชั้นหน  ชั้นภาค  ชั้นจังหวัด  ชั้นอำเภอ   ชั้นตำบล   และชั้นวัด    เจ้าคณะและเจ้าอาวาสเป็นผู้บังคับบัญชาในชั้นนั้น ๆ   ส่วนรองเจ้าคณะ  รองเจ้าอาวาส  และผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นเพียงผู้ช่วย  เลขานุการเจ้าคณะ  เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ผู้สนองงานในชั้นนั้น ๆ  การติดต่อประสานงานในชั้นนั้น ๆ  ในสังกัดเดียวกัน  ควรใช้หนังสือภายใน   

หนังสือภายใน  ใช้บันทึกข้อความเป็นแบบ  มีรายละเอียด  ๗  คือ  ส่วนราชการ, ที่,  วันที่,  เรื่อง,  คำขึ้นต้น,  ข้อความ  และลงชื่อและตำแหน่ง

                   (๑) ส่วนราชการ    ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ

                   (๒)  ที่  ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับหนังสือภายนอก   จะใช้เลขที่ออกต่างหาก หรือใช้รวมกับหนังสือภายนอกก็ได้

                   (๓)  วันที่   ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับหนังสือภายนอกโดยอนุโลม

                   (๔)  เรื่อง   ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับหนังสือภายนอก

                   (๕)  คำขึ้นต้น  ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับหนังสือภายนอก

                   (๖)  ข้อความ   ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับหนังสือภายนอก

                   (๗)  ลงชื่อและตำแหน่ง  อนุโลมตามหนังสือภายนอก

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

002216074
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
950
3009
10146
21357
50667
51230
2216074

Forecast Today
21720

13.75%
22.61%
3.79%
3.19%
0.02%
56.65%
Online (15 minutes ago):232

Your IP:54.225.54.120

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 232 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.