Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๕

หนังสือประชาสัมพันธ์

 

          หนังสือที่ทำขึ้นเพื่อการเปิดเผยกิจการเพื่อแนะแนวทางปฏิบัติ ชื่อว่า  หนังสือประชาสัมพันธ์  มี  ๓  ชนิด  คือ  ประกาศ  แถลงการณ์  และข่าว 

 

. ประกาศ

          ประกาศ   คือ  บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงหรือแนะแนวทางปฏิบัติ  หรือหลักปฏิบัติ  มีรายละเดียดดังนี้

                   ๑.  ประกาศ   ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ

                   ๒.  เรื่อง   ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ

                   ๓.  ข้อความ  ให้ลงเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ

                   ๔.  ประกาศ  ณ  วันที่  ให้ปฏิบัติเช่นในระเบียบ

                   ๕.  ชื่อ  ลงชื่อ  ให้ปฏิบัติเช่นในระเบียบ

                   ๖.  ตำแหน่ง  ให้ปฏิบัติเช่นในระเบียบ

          ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ทำเป็นแจ้งความ  ให้เปลี่ยนคำว่าประกาศ  เป็น  แจ้งความ

 

. แถลงการณ์

          แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน มีรายละเอียดดังนี้

                    ๑.  แถลงการณ์  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์

                   ๒.  เรื่อง  ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ์

                   ๓.  ฉบับที่  ให้ใช้เฉพาะที่เรื่องเดียวแต่ออกแถลงการณ์หลายฉบับ

                   ๔.  ข้อความ  ให้อ้างเหตุผลที่ออกแถลงการณ์และข้อความที่ออก

                   ๕.  วัน เดือน ปี  ให้ลงเฉพาะตัวเลขที่บอกวันที่ ชื่อเดือน และเลขบอก พ.ศ.

 

. ข่าว

          ข่าว  คือ  บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเปิดเผยเพื่อชี้แจงเหตุการณ์ที่ควรสนใจให้ทราบ  มีรายละเอียดดังนี้ 

                   ๑.  ข่าว  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว

                   ๒.  เรื่อง  ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกข่าว

                   ๓.  ฉบับที่  ให้ใช้เฉพาะกรณีที่เรื่องเดียวออกหลายฉบับ

                   ๔.  ข้อความ  ให้ลงรายละเอียดของข่าว

๕.  ส่วนราชการที่ออกข่าว  ปฏิบัติเช่นเดียวกับแถลงการณ์

                   ๖.  วัน  เดือน  ปี  ปฏิบัติเช่นเดียวกับในแถลงการณ์

          หนังสือประชาสัมพันธ์นี้  การคณะสงฆ์  คงใช้มากเฉพาะประกาศอย่างเดียว  ส่วนชนิดอื่น  หากจะใช้ก็ย่อมใช้ได้และให้เป็นไปตามแบบที่กล่าวไว้เพราะมิต้องอาศัยอำนาจใด ๆ

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003179579
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1487
1805
17571
20547
41461
81875
3179579

Forecast Today
2232

10.89%
29.71%
3.67%
2.43%
0.02%
53.27%
Online (15 minutes ago):43

Your IP:3.80.177.176

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 405 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.