Get Adobe Flash player

ส่วนที่ ๑๐

สมณศักดิ์

 

          สมณศักดิ์ เป็นอิสริยยศแห่งพระสงฆ์ ซึ่งองค์พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทาน เพื่อเป็นเครื่องราชสักการะ ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช  เป็นยอดแห่งสมณศักดิ์ทั้งมวล เพราะเป็นตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก  ทรงปกครองคณะสงฆ์และคณะสงฆ์อื่น สมณศักดิ์เป็นผลแห่งความดี  เพราะทรงพระราชทานแก่พระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  มีปรีชาสามารถ มีศีลาจารวัตรดีงามและปฏิบัติงานในหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์โดยความเรียบ ร้อย  สมควรได้รับการยกย่อง  สมณศักดิ์แต่ละชั้นมีสุพรรณบัฏ หิรัญบัฏหรือสัญญาบัตรและพัดยศ  เป็นเครื่องหมายหรือเป็นเครื่องแสดงชั้นแห่งอิสริยยศนั้น ๆ  พระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ เมื่อเข้าในงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธี  หรืองานอื่นใดที่เสด็จพระราชดำเนิน นั่งตามลำดับอิสริยยศซึ่งได้รับพระราชทาน เช่นเดียวกับการนั่งในพระราชพิธีแห่งคฤหัสถ์ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญตราและสายสะพาย สมณศักดิ์เป็นสิ่งเอื้ออำนวยประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์เป็นอย่างมาก     เป็นอุปกรณ์การปกครองคณะสงฆ์ที่สำคัญยิ่ง   และสมณศักดิ์ชั้นสูงนั้นเชื่อมโยงกับตำแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์   ว่าโดยประเภทมี ๗  คือ.-

                                      ๑.  สมเด็จพระราชาคณะ                

                                      ๒.  พระราชาคณะ

                                      ๓.  พระครูสัญญาบัตร         

                                      ๔.  ฐานานุกรม

                                      ๕.  เปรียญ                                 

                                      ๖.  ประทวนสมณศักดิ์

                                      ๗.  พระพิธีธรรม

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003261242
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
666
2213
8244
16785
51554
71570
3261242

Forecast Today
2448

10.56%
30.44%
3.62%
2.37%
0.02%
52.98%
Online (15 minutes ago):36

Your IP:54.226.64.30

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 57 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.