Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๒

วิธียกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์

 

            อันตำแหน่งกิตติมศักดิ์เป็นตำแหน่งที่บัญญัติขึ้น  เพื่อถวายเกียรติแก่พระสังฆาธิการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้.-

          ๑.  คุณสมบัติ

                        (ดำรงตำแหน่งหน้าที่โดยเรียบร้อยมาตลอดจนถึงชราทุพพลภาพ

 หรือพิการ และ

                        (สมควรได้รับการปลดเปลื้องภาระให้พักผ่อนหรือรักษาตัว

          ๒.  ผู้เสนอขอให้ยก

                        (ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด  หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งพิจารณายกเอง

                        (ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นลาออกตามปกติ    แต่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร

 ยกเป็นกิตติมศักดิ์

          ๓.  ผู้มีอำนาจยก -  ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

          วิธีปฏิบัติ   ให้ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดพิจารณา    ถ้าเห็นสมควรยกพระสังฆาธิการรูปใดเป็นกิตติมศักดิ์    ให้รายงานเหตุผลที่ควรยกไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้ง    หรือเมื่อพระสังฆาธิการลาออกจากตำแหน่ง  หากเห็นสมควรยกเป็นกิตติมศักดิ์  ก็ให้รายงานเหตุผลเพื่อยกเป็นกิตติมศักดิ์ แต่เพราะบทบัญญัติให้อำนาจไว้กว้าง ๆ ผู้มีอำนาจแต่งตั้งอาจพิจารณายกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์ได้เอง   โดยบันทึกเหตุผลประกอบคำสั่งโดยละเอียดรวมกับเรื่องไว้

 

(ดูตัวอย่างประกอบ)

วิธียกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003487405
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
351
1857
1468
12772
33754
51421
3487405

Forecast Today
1992

9.77%
31.98%
3.48%
2.24%
0.04%
52.47%
Online (15 minutes ago):20

Your IP:54.91.41.87

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 146 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.