Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๑

วิธีขออนุญาตสร้างวัด

 

          บรรดาวิธีทั้ง  ๙  นั้น   วิธีขออนุญาตสร้างวัด    เป็นวิธีเริ่มแรกอันจะนำสภาพวัดมาให้โดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่โดยมากผู้สร้างวัดมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก เกณฑ์และวิธีการ  วัดที่สร้างขึ้นบางแห่งมีหลักฐานมั่นคง  แต่ก็มิได้เป็นวัดอันชอบด้วยกฎหมาย  โดยวิธีขออนุญาตสร้างวัดอันชอบด้วยกฎหมายนั้น  ให้ทายกทายิกาเป็นผู้ขออนุญาต  ได้รับอนุญาตแล้วจึงดำเนินการก่อสร้าง  การดำเนินเรื่องราวเพื่อให้ได้รับอนุญาตนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายราชอาณาจักรเป็นเจ้าการ เจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะจังหวัดเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาและความเห็นชอบ  ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้.-

            หน้าที่ผู้ขออนุญาต

                   ๑)  ต้องจัดหาที่ดินให้ได้ไม่ต่ำกว่า ๖ ไร่

                   ๒)  จัดสรรเงินและสัมภาระให้ได้ไม่ต่ำกว่า ๕ หมื่นบาท

                   ๓)  ต้องจัดทำคำขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบคือ

  1. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน
  2. หนังสือสัญญายกที่ดินให้เพื่อสร้างวัด
  3. แผนที่แสดงเขตที่ตั้งและแผนผังที่จะสร้างวัด  (พิมพ์เขียว)

๔)  ยื่นคำขออนุญาตต่อนายอำเภอท้องที่

          หน้าที่นายอำเภอ

๑)  รับคำขออนุญาตและตรวจสอบหลักฐานและหลักเกณฑ์

                  ๒)  ให้ความเห็นชอบและนำปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ

                  ๓)  เสนอเรื่องราวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด

        หน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

                  ๑)  พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

                  ๒)  ส่งเรื่องราวไปยังกรมการศาสนา

        หน้าที่กรมการศาสนา

๑)  พิจารณาเพื่อสั่งเปลี่ยนแปลงรายการหรือระงับเรื่องหรือรับไว้ดำเนินการ

๒)  เสนอขอรับความเห็นจากกระทรวงศึกษาธิการ

๓)  นำเสนอมหาเถรสมาคมขอรับความเห็นชอบ

๔)  ออกหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด

๕)  แล้วส่งเรื่องราวกลับตามลำดับ

 

(ดูแบบคำขอประกอบ)

วิธีขออนุญาตสร้างวัด

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003440662
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
284
1970
5620
10912
38432
58267
3440662

9.92%
31.74%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):18

Your IP:18.232.147.215

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 216 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.