Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๓

วิธีขอรวมวัด

 

การวมวัด ๒ วัดขึ้นไปซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันเข้าเป็นวัดเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงวัดและเพื่อการปกครอง ให้เจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าการ  โดยกำหนดวิธีปฏิบัติดังนี้

        .     หน้าที่เจ้าคณะอำเภอ

(๑)  ปรึกษาสงฆ์และทายกทายิกาผู้บำรุงวัดนั้น ๆ

            (๒)  จัดทำรายงานโดยประกอบด้วยเอกสาร  คือ

  1. แผนที่แสดงบริเวณวัดทั้งสองและหมู่บ้าน
  2. ผังวัดที่จะรวมกัน
  3. เอกสารเกี่ยวกับการประชุมปรึกษา
  4. บัญชีทรัพย์สินของวัดแต่ละวัด

(๓)  ปรึกษากับนายอำเภอ

(๔)  ส่งเรื่องราวไปยังเจ้าคณะจังหวัด

.   หน้าที่เจ้าคณะจังหวัด

                    (๑)  พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด

                    (๒)  ส่งเรื่องราวไปยังเจ้าคณะภาค

         .   หน้าที่เจ้าคณะภาค

พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งเรื่องราวไปยังกรมการศาสนา

         หน้าที่กรมการศาสนา

                    (๑)  พิจารณาและขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ

                    (๒)  นำเสนอมหาเถรสมาคมขอรับความเห็นชอบ

                    (๓)  นำเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประกาศรวมวัดในราชกิจจานุเบกษา

                    (๔)  แจ้งเรื่องกลับตามลำดับ

 

(ดูตัวอย่างประกอบ)

วิธีขอรวมวัด

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003179747
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1655
1805
17739
20547
41629
81875
3179747

Forecast Today
2400

10.89%
29.71%
3.67%
2.43%
0.02%
53.27%
Online (15 minutes ago):41

Your IP:3.80.177.176

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 71 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.