Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๖

วิธีขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

 

         การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เป็นการดำเนินการเพื่อไห้วัดมีฐานะสมบูรณ์ทางกฎหมาย  เพื่อจะสร้างอุโบสถผูกพัทธสีมาอันเป็นความสมบูรณ์ทางพระวินัยและอันเป็นหลักของวัดต่อไป ซึ่งวัดที่กระทรวงศึกษาธิการประการตั้งใหม่เป็นเหมือนบุคคลแรกเกิดและอยู่รอด ย่อมจะคอยเจริญเติบโตตามลำดับ วัดที่รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว   เหมือนกับบุคคลผู้เจริญเติบโตขึ้นจนบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย การทำรายงานขอรับพระราชทานเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส  ส่วนการดำเนินการส่งเรื่องราวตามลำดับ   ให้เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เป็นเจ้าการ  ฝ่ายนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นชอบ  มีวิธีปฏิบัติดังนี้

          หน้าที่เจ้าอาวาส

                  (๑)  เตรียมจัดหาเงินและสัมภาระเพื่อสร้างอุโบสถให้ได้พอสมควร

  1. จัดทำรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา     โดยต้องมีเอกสาร

ประกอบคือ

  1. แผนที่แสดงเขตตั้งวัด
  2. แผนผังแสดงเสนาสนะถาวรวัตถุในวัด
  3. ภาพถ่ายอุโบสถ
  4. อื่น ๆ ที่เห็นควร

            หน้าที่เจ้าคณะตำบล

                  (๑)  พิจารณาตรวจสอบหลักฐานและความเห็นชอบ

                  (๒)  ส่งเรื่องราวไปยังเจ้าคณะอำเภอ

         หน้าที่เจ้าคณะอำเภอ

                   (๑)  พิจารณาตรวจหลักฐานให้ความเห็นชอบและนำปรึกษานายอำเภอ

                   (๒)  ส่งเรื่องราวไปยังเจ้าคณะจังหวัด        

หน้าที่เจ้าคณะจังหวัด

                   (๑)  พิจารณาตรวจหลักฐานให้ความเห็นชอบและนำปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด

                   (๒)  ส่งเรื่องราวไปยังเจ้าคณะภาค

          หน้าที่เจ้าคณะภาค

                   (๑)  พิจารณาตรวจสอบหลักฐานและให้ความเห็นชอบ

                    (๒)  ส่งเรื่องราวไปยังกรมการศาสนา

         หน้าที่กรมการศาสนา

                  (๑)  พิจารณาแล้วนำกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงอนุมัติ

                  (๒)  นำเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                   (๓)  แจ้งเรื่องราวกลับ                                  

 

(ดูแบบรายงานประกอบ)

วิธีขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

002503064
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1037
2736
7452
15576
51845
55368
2503064

Forecast Today
4944

13.56%
23.94%
4.28%
2.78%
0.02%
55.42%
Online (15 minutes ago):75

Your IP:23.22.240.119

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 75 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.