Get Adobe Flash player

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

 

 

คำนิยมประจำ

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม

-----------

 

               วิทยาพระสังฆาธิการ เป็นชื่อที่เรียกใหม่ แต่เดิมเรียกว่า การพัฒนาพระสังฆาธิการ ซึ่งจัดพิมพ์ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ โดยจัดพิมพ์เป็น ๒ ภาค ภาค ๑ เป็นภาคบทบัญญัติ จัดรวบรวมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และบทบัญญัติอื่นไว้เป็นภาคแรก ภาค ๒ เป็นภาคปฏิบัติการ ซึ่งแนะนำเรื่องการคณะสงฆ์และการพระศาสนา และให้วิธีการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ตามบทบัญญัตินั้น ๆ พร้อมตัวอย่างไว้ ซึ่งได้จัดพิมพ์ตามรูปนั้นแล้ว ๒ ครั้ง

               ต่อมา ได้เตรียมการแยกพิมพ์เป็น ๒ เล่ม โดยรวบรวมบทบัญญัติเป็นภาค ๑ เป็นเล่ม ๑ ภาคปฏิบัติการเป็นภาค ๒ เป็นเล่ม ๒ เฉพาะภาคปฏิบัติการได้จัดพิมพ์อีกหลายครั้ง

               ส่วนภาคบทบัญญัติ ได้พยายามศึกษาค้นคว้าหาบทบัญญัติต่าง ๆ ที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์หรือการศึกษาเปรียบเทียบ และรวมไว้เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะของบทบัญญัตินั้น ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก สำหรับท่านผู้ใคร่ต่อการศึกษา ได้บอกที่มาไว้ทุกบท และได้จัดเป็นหมวดตามลักษณะของบทบัญญัตินั้น ๆ ซึ่งแยกเป็นหมวดไว้ ดังนี้

               หมวด ๑ ว่าด้วยกฎหมายรัชกาลที่ ๑ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พระราชกำหนด และข้อบัญญัติอื่น ที่ควรไว้ในหมวดนี้

               หมวด ๒ ว่าด้วยกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

               หมวด ๓  ว่าด้วยกฎมหาเถรสมาคม ซึ่งตราขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

               หมวด ๔  ว่าด้วยสังฆาณัติ กติกาสงฆ์ ซึ่งตราขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และบทบัญญัติอื่น

               หมวด ๕ ว่าด้วยระเบียบกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

               หมวด ๖  ว่าด้วยระเบียบมหาเถรสมาคม ที่ตราขึ้นตามพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และกฎองค์การที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔

               บทบัญญัติต่าง ๆ ที่นำมารวมไว้ในวิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑ นี้ ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั้งสิ้น การรวบรวมไว้ให้อยู่เป็นหมวดหมู่ เป็นการสะดวกในการศึกษาค้นคว้าและเทียบเคียง เพราะบทบัญญัติเก่าในอดีต ย่อมเป็นเครื่องส่งผลให้การบัญญัติใหม่ในปัจจุบัน

               และขอทำความเข้าใจว่า บทบัญญัติเก่าบางอย่างยังมิได้มีบทบัญญัติใดบอกยกเลิก หรือยังมิได้มีบัญญัติไว้ในที่อื่น บทบัญญัตินั้นยังใช้ได้ บทบัญญัติใดถูกยกเลิกแล้ว บทบัญญัตินั้นจะนำมาใช้อีกไม่ได้ โดยเฉพาะบทบัญญัติที่ขอทำความเข้าใจให้ชัด คือ กฎมหาเถรสมาคม แต่เริ่มใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ เป็นต้น ได้ตรากฎมหาเถรสมาคมขึ้นแล้วถึง ๒๘ ฉบับ ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๑๐ ยกเลิกแล้ว ฉบับที่ ๑๕ และ ๑๖ ยกเลิกแล้ว นอกนั้นยังคงอยู่ แต่มีการแก้ไขปรับปรุงบ้าง เฉพาะฉบับที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒๓ และฉบับที่ ๒๔ ผู้ศึกษาต้องตรวจตราให้ถูกต้อง

               ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกนี้ มีเวลาตรวจแก้ต้นฉบับน้อย อาจมีข้อผิดพลาดบ้าง จะแก้ไขในโอกาสต่อไป.

 

 

พระพรหมกวี (วรวิทย์)

ผู้รวบรวมและเรียบเรียง

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003494421
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
3371
2135
8484
12772
40770
51421
3494421

Forecast Today
4368

9.75%
32.03%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):48

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 50 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.