Get Adobe Flash player

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

 

คำนิยมประจำ

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม

-----------

 

             วิทยาพระสังฆาธิการ เป็นชื่อที่เรียกใหม่ แต่เดิมเรียกว่า การพัฒนาพระสังฆาธิการ เพราะเกิดมีขึ้นเพราะโครงการพัฒนาพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๐ ซึ่งจัดพิมพ์ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ โดยจัดพิมพ์เป็น ๒ ภาค ภาค ๑ เป็นบทบัญญัติ ซึ่งจัดรวมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และบทบัญญัติอื่นไว้ในภาคเดียวกัน ภาค ๒ เรียกว่าภาคปฏิบัติการ ซึ่งรวมข้อแนะนำเรื่องการคณะสงฆ์และการพระศาสนา พร้อมทั้งให้แนวปฏิบัติงานคณะสงฆ์ และตัวอย่างวิธีการปฏิบัติจริง

             ต่อมา ได้เตรียมการแยกภาค ๑ และภาค ๒ จากกัน เพื่อจะจัดพิมพ์เป็น ๒ เล่ม โดยแยกเรื่องพระราชบัญญัติและบทบัญญัติอื่นไว้เป็นภาค ๑ และรวมข้อแนะนำเกี่ยวกับการคณะสงฆ์และวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นภาค ๒ เฉพาะภาค ๒ นั้น ได้จัดพิมพ์ต่อมาหลายครั้ง และในภาคปฏิบัติการนี้ แยกตามลักษณะของเรื่องเป็น ๖ บท คือ

             บทที่ ๑ ว่าด้วยองค์กรปกครองคณะสงฆ์

             บทที่ ๒ ว่าด้วยพระสังฆาธิการ

             บทที่ ๓ ว่าด้วยเลขานุการ

             บทที่ ๔ ว่าด้วยงารสารบรรณ

             บทที่ ๕ ว่าด้วยการประชุม

             บทที่ ๖ ว่าด้วยการดำเนินกิจการคณะสงฆ์

             ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ นี้ ได้เตรียมปรับปรุงเพื่อจัดพิมพ์ใหม่ แต่ระยะเวลากระชั้นชิด จึงเพิ่มเข้าเพียงบางอย่าง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนเรียกชื่อใหม่ว่า วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒ และจัดพิมพ์คู่กันกับเล่ม ๑ ส่วนเล่ม ๑ ได้เพิ่มบทบัญญัติต่าง ๆ มากอยู่ และเล่ม ๒ นี้ หากได้จัดพิมพ์ครั้งต่อไป จะเรียบเรียงวิธีการปฏิบัติงานคณะสงฆ์อื่น ๆ เข้าอีก

 

 

พระพรหมกวี (วรวิทย์)

วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร

ผู้เรียบเรียง

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003179565
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1473
1805
17557
20547
41447
81875
3179565

Forecast Today
2424

10.89%
29.71%
3.67%
2.43%
0.02%
53.27%
Online (15 minutes ago):40

Your IP:3.80.177.176

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 392 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.